SCOUTING EYGELSHOVEN

Scouting Eygelshoven is al sinds 1938 actief als jeugdvereniging binnen Eygelshoven en houdt zich bezig met het z.g. methodische jeugdwerk. Scouting heeft als doel om kinderen behalve een leuke tijd ook een waardevolle aanvulling van hun persoonsontwikkeling te geven. Scouting is veelzijdig en houdt zicht niet alleen bezig met specifieke scoutingvaardigheden, maar ook met sport en spel, waarbij het avontuur vaak een rol speelt. Dit gebeurt allemaal op de wekelijkse bijeenkomsten, waarvan u verderop een overzicht vindt van de diverse groepringen (gesplitst in leeftijd), die actief zijn binnen Scouting Eygelshoven. Gedurende het seizoen worden ook enkele weekends gepland met als afsluiting van het scoutingseizoen het zomerkamp of bivak.

JEUGDLEDEN
Iedereen is van harte welkom (zonder verplichtingen) om eens een kijkje te komen nemen bij de wekelijkse bijeenkomsten in ons Scoutinghome het “kOmpas” aan de Anselderlaan 65 te Eygelshoven. Na enkele weken van oriënteren hoeft pas contributie betaald worden. Scouting Eygelshoven probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Deze bedraagt voor jeugdleden per maand € 7,50. Bij meer gezinsleden betaalt ieder volgend kind € 6,50. De contributie wordt geďnd door middel van automatische incasso, waarvoor u een machtiging moet afgeven. Hiervoor wordt u door de penningmeester benaderd. De opbrengst van de contributie samen met subsidie van de gemeente wordt gebruikt voor de organisatiekosten, spel- en kampeermaterialen en onderhoud van het Scoutinggebouw. Als u een nieuw uniform, insignes, dassen e.d. nodig hebt kunt u die bestellen op de wekelijkse bijeenkomsten bij Jo Cremers.

PLUS SCOUTS
Als je in het verleden lid van Scouting bent geweest en je wil toch een band houden met de vereniging, dan kun je je aanmelden bij de Plus Scouts. De Plus Scouts hebben 2 keer per jaar (in april en november) een bijeenkomst, waar je weer kennis maakt met het Spel van Verkennen. Maar deze bijeenkomsten staan ook in het teken van b.v. oude herinneringen ophalen. Ook bestaat de mogelijkheid om de huidige leiding bij te staan met specificatie programma’s zoals kaart en kompas, sjorren e.d. De contributie van de Plus Scouts bedraagt € 2,50 per maand en wordt geďnd via automatische incasso.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bas of Jo Cremers en via ons algemeen e-mailadres.